Znate ono kad nemate sise pa vas gledaju sa sažaljenjem :)


znate-ono-kad-nemate-sise-pa-vas-gledaju-aljenjem
znateonokadnematesisepavasgledajusažaljenjemznate onoono kadkad nematenemate sisesise papa vasvas gledajugledaju sasa sažaljenjemznate ono kadono kad nematekad nemate sisenemate sise pasise pa vaspa vas gledajuvas gledaju sagledaju sa sažaljenjemznate ono kad nemateono kad nemate sisekad nemate sise panemate sise pa vassise pa vas gledajupa vas gledaju savas gledaju sa sažaljenjemznate ono kad nemate siseono kad nemate sise pakad nemate sise pa vasnemate sise pa vas gledajusise pa vas gledaju sapa vas gledaju sa sažaljenjem

Ne ovisite o posuđenom znanju. To vas samo opterećuje, čini vas teškim, veže vas u lance, zarobljuje riječima, pa potpuno zaboravljate svoja krila i cijelo nebo koje je vaše. Ali okovani u lance religija i crkava i svetih pisama ne možete letjeti preko sunca u daleko plavo nebo; ne možete postati jedno sa svemirom.Dve stvari čine temelje bilo kog otvorenog društva – sloboda izražavanja i vladavina zakona. Ako nemate te dve stvari, nemate slobodnu državu.Znate, stvarno sam kreten kad sam smoren. Tada tražim nevolju. Nikada nisam odrastao. Ja sam klošar i pijanac. Dajte mi par pića i obračunaću se sa celim svetom.Onaj osecaj kad postavljate sami sebi milion pitanja na koje nemate odgovore …Mrzim kad mi se tresu sise dok vozim traktor -.- -.-Uloga prijatelja je da bude uz vas kad grešite. Kad ste u pravu svi će biti pored vas.