Znanje ima granica, dok neznanje ih nema.


znanje-ima-granica-dok-neznanje-ih-nema
branislav nušićznanjeimagranicadokneznanjeihnemaznanje imaima granicadok neznanjeneznanje ihih nemaznanje ima granicadok neznanje ihneznanje ih nemadok neznanje ih nema

Svemu ima granica, koju je opasno prekoračiti, jer kad je prekoračiš, ne možeš više nazad.Ljubomora je razumska vrlina i pripada razumnim ljudima, dok je zavist prizemna i pripada prizemnim ljudima. Čovek se uz ljubomoru natera da ima dobre stvari, dok drugi uz zavist ne dozvoljava svome komšiji da ima dobre stvari.Iskustvo je oduvek pokazivalo da svaki čovek koji ima vlast u rukama ima i predispozicije da je zloupotrebi. On će ići toliko daleko, sve dok ne naleti na ograničenja.Iskustvo je oduvijek pokazivalo da svaki čovjek koji ima vlast u rukama ima i predispozicije da je zloupotrijebi. On će ići toliko daleko, sve dok ne naiđe na ograničenja.Vreme je jedno trajanje koje ima prošlost, sadašnjost i budućnost. Ali prošlosti kao vremena nema. Ima ostataka od prošlosti. Budućnosti takođe nema, ona će biti. A šta ima? Ima samo sadašnjost. Ta kategorija vremena ne odnosi se na Boga. Na Njega se odnosi večnost. A večnost je stalna sadašnjost. Nema ni prošlosti ni budućnosti.Ko ima sreće u kartama, nema je u ljubavi. Da, a ko nema sreće u ljubavi, nema je ni u čemu.