Znam samo da je život bez svrhe bezličan život. - Činija Citata

Znam samo da je život bez svrhe bezličan život.


znam-samo-da-ivot-bez-svrhe-bezlian-ivot
paulo koeljoznamsamodaživotbezsvrhebezličanživotznam samosamo dada jeje životživot bezbez svrhesvrhe bezličanbezličan životznam samo dasamo da jeda je životje život bezživot bez svrhebez svrhe bezličansvrhe bezličan životznam samo da jesamo da je životda je život bezje život bez svrheživot bez svrhe bezličanbez svrhe bezličan životznam samo da je životsamo da je život bezda je život bez svrheje život bez svrhe bezličanživot bez svrhe bezličan život

Život bez knjiga žedan je život, a život bez poezije je kao život bez slika.Šta je snažnija vera čovekova, tim je čvršći njegov život. Život čoveka bez vere je život životinje.U fašizmu ne postoji borba za život, naprotiv, život se živi samo zbog borbe. Zbog toga, pacifizam je kolaboracija sa neprijateljem.Znam da je to varka, ali život mi je priredio tolike trenutke surove stvarnosti da mi prija malo da sanjam.Nikada nisam živio bez vjere i ne bih niti dana bez nje mogao, ali sam cijeli svoj život mogao bez crkve.Ah, kad bi leći bilo isto što i zaspati, život ne bi bio ono što jeste: smrt bez mira i izvesnosti. Beskorisno je u starosti produžavati život. Mladost treba produžavati.