Znam ko sam, znam u šta verujem, i to je sve što je potrebno da znam.


znam-ko-sam-znam-u-verujem-i-to-sve-to-potrebno-da-znam
vil smitznamkosamznamtaverujemtosvetopotrebnodaznamznam koko samznam ušta verujemje svesve štošto jeje potrebnopotrebno dada znamznam ko samznam u štau šta verujemi to jeje sve štosve što ješto je potrebnoje potrebno dapotrebno da znamznam u šta verujemi to je sveje sve što jesve što je potrebnošto je potrebno daje potrebno da znami to je sve štoje sve što je potrebnosve što je potrebno dašto je potrebno da znam

Ponovo sam veran svojim snovima, i to je taj užas. Zato što sve ide kako sam želeo i znam da će uskoro sve biti uništeno.I ako uopšte znam šta je ljubav, onda to znam zbog tebe.Nekad ne znam da li sanjam, nekad ne znam šta je stvarnosti, ja sam hteo tačno takvu, to je čudna podudarnost, tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem.Znam da se sve dešava sa nekim razlogom, ali ponekad bih stvarno volela da znam koji je to razlog…Znam, ne smijemo biti slabi i tužni ako smo pravi vjernici, ali to znam uzalud. Slab sam i tužan, i ne mislim da li sam pravi vjernik ili čovjek izgubljen u gluhoj samoći svijeta.Reci mi s kim se družiš pa ću ti reći ko si. Znam li čime se baviš, tad znam šta možeš postati.