Znam da ste ovde da me ubijete. Pucajte kukavice, ubićete samo čoveka.


znam-da-ste-ovde-da-me-ubijete-pucajte-kukavice-ubiete-samo-oveka
Če gevaraznamdasteovdemeubijetepucajtekukaviceubićetesamočovekaznam dada steste ovdeovde dada meme ubijetepucajte kukaviceubićete samosamo čovekaznam da steda ste ovdeste ovde daovde da meda me ubijeteubićete samo čovekaznam da ste ovdeda ste ovde daste ovde da meovde da me ubijeteznam da ste ovde dada ste ovde da meste ovde da me ubijete

Znam da ste ovdje da me ubijete. Pucajte kukavice, ubićete samo čovjeka.U borbi, samo kukavice odstupaju.Pretpostavite da sanjate da ste ptica. Vi zaista uzlećete u nebo. Pretpostavite da sanjate da ste riba. Vi zaista ronite u dubinu ribnjaka. Sudeći prema tome, niko ne može biti siguran da li smo mi — vi i ja, koji upravo sada i ovde govorimo o tome — budni ili tek sanjamo.Samo kukavice vole po nekoliko žena. Hrabri muškarci ne plaše se rizika da vole samo jednu ženu.Koliko ste puta samo hteli vratiti vreme… E pa u nedelju noć ste imali priliku…Koliko ste samo ličnih i, još gore, koliko ste gubitaka po svoju zemlju podneli zbog tog olakog dangubljenja!