Znaj da ti i najmanju šalu Bog u greh upisuje. Nisi ti više mali.


znaj-da-ti-i-najmanju-alu-bog-u-greh-upisuje-nisi-ti-vie-mali
matija bećkovićznajdatinajmanjualuboggrehupisujenisiviemaliznaj dada titi ii najmanjunajmanju šalušalu bogbog uu grehgreh upisujenisi titi viševiše maliznaj da tida ti iti i najmanjui najmanju šalunajmanju šalu bogšalu bog ubog u grehu greh upisujenisi ti višeti više maliznaj da ti ida ti i najmanjuti i najmanju šalui najmanju šalu bognajmanju šalu bog ušalu bog u grehbog u greh upisujenisi ti više maliznaj da ti i najmanjuda ti i najmanju šaluti i najmanju šalu bogi najmanju šalu bog unajmanju šalu bog u grehšalu bog u greh upisuje

Nisi riba ako imas sise ili dupe. Nisi riba ako ti je Nikola, Nenad, Milan, Marko… decko.Nisi Balkanac ako ti daljinski nije zalepljen selotejpom. :DNije ti svaka bila u rečima. Neka ti je bila i u srcu, ali si ćutao o njoj. Ja znam i ti znaš, da se prave ljubavi ne spominju nikada i nikome.Nisi ni ti jedini za moje boli se ne briniSakrij tudji greh, pa će ti bog dva oprostiti.Rodbina ti je onakva kakvu ti je Bog po rodjenju dao, a prijatelji onakvi kakve si sam izabrao.