Znaš li šta je najepše u životu? Želja, prijatelju.


zna-li-najepe-u-ivotu-elja-prijatelju
meša selimovićznalitanajepeživotuŽeljaprijateljuznaš lili štaje najepšenajepše uu životuznaš li štali šta ješta je najepšeje najepše unajepše u životuznaš li šta jeli šta je najepšešta je najepše uje najepše u životuznaš li šta je najepšeli šta je najepše ušta je najepše u životu

Znaš šta ću ti učiniti, pokvariću ti igračku koja se zove bol.Znaš li šta natera ljude da odustanu? Kad daju najbolje od sebe za nekoga, a taj neko ih opet povredi.A kod tebe me najviše nervira to što na tebe čovjek ne može ni da se naljuti pošteno. Znaš li? Znaš, a? O, znaš ti to. Vrlo dobro ti to znaš.Vozio se Perica taxiom i pojeo 5-6 kitkat-ova. Pita ga vozač Što jedeš tolko čokolade? -Znaš šta moja baba je živela 120 godina! -Kako?Jela  ...Znaš, ti i ja se krećemo paralelno jedno pored drugog. Gledamo se, svako iz svog voza. A je li možeš jednom u životu, samo jedan jedini put da zaboraviš sve vagone, vozove, koloseke i da mi pružiš ruku i dozvoliš mi da te grlim do kraja putovanja..Znaš šta sledi. Ipak je ona bila nešto što vredi. Pa, kad se onog jula nismo potukli zbog njene časti, zar ćemo sad zbog ovih očajnika željnih vlasti.