Zločinac često nije dorastao svom delu: on ga umanjuje i kleveta.


zloinac-esto-nije-dorastao-svom-delu-on-ga-umanjuje-i-kleveta
fridrih ničezločinacčestonijedorastaosvomdeluongaumanjujeklevetazločinac čestočesto nijenije dorastaodorastao svomsvom deluon gaga umanjujeumanjuje ii klevetazločinac često niječesto nije dorastaonije dorastao svomdorastao svom deluon ga umanjujega umanjuje iumanjuje i klevetazločinac često nije dorastaočesto nije dorastao svomnije dorastao svom deluon ga umanjuje iga umanjuje i klevetazločinac često nije dorastao svomčesto nije dorastao svom deluon ga umanjuje i kleveta

Boga nema samo za onoga ko ga ne traži. Traži ga i on će ti se javiti.Taj čovek (Nikola Pašić) je, javno priznajem, mnogo učinio za vašu zemlju. Sigurno je jedan od onih vaših državnika koji su najviše učinili. Međutim, on je to učinio zato što su mu se lični interesi poklapali sa interesima zemlje. Da su mu interesi bili suprotni, on bi svoju veliku inteligenciju – u velikom delu satkanu od lukavstva i spontane intuicije – koristio protiv vas.Taj čovek (Nikola Pašić) je, javno priznajem, mnogo učinio za vašu zemlju. Sigurno je jedan od onih vaših državnika koji su najviše učinili. Međutim, on je to učinio zato što su mu se lični interesi poklapali sa interesima zemlje. Da su mu interesi bili suprotni, on bi svoju veliku inteligenciju — u velikom delu satkanu od lukavstva i spontane intuicije — koristio protiv vas.Čovek je često svoja žrtva. A ako to nije, često su mu žrtve drugi.Kada je sujeta prisutna onda dolazi do gordosti, svađe. Nije nesreća što mi imamo suprotna gledišta, jer se stvar mora sagledati sa više strana. Ali često kod nas dolazi do onog što nije razlika u mišljenju. Toga se moramo osloboditi. Ako budemo tolerantniji, onda ćemo moći da shvatimo i to gledište drugoga. Ne da ga usvojimo ako nije dobro, ali da ga shvatimo da ne dođe do mržnje i ovog što nas cepa i deli.Zahvalan sam svom ocu za život, ali isto tako i svom učitelju što živim dobro.