Zlato se u vatri probira, čovek u nevolji.


zlato-se-u-vatri-probira-ovek-u-nevolji
srpske poslovicezlatosevatriprobiračoveknevoljizlato sese uu vatrivatri probiračovek uu nevoljizlato se use u vatriu vatri probiračovek u nevoljizlato se u vatrise u vatri probirazlato se u vatri probira

Zlato se u vatri kuša, a covjek u nesredi.Pravi se prijatelji u nevolji poznaju.Prava se veličina pokaže u nevolji.Nikad ne veruj savetu čoveka u nevolji.Svaki čovek shvata kada se nalazi u opasnosti; počinje neobično da se ponaša, da sluti, da njuši nešto u vazduhu. I pokušava samog sebe da zavara, jer misli da neće uspeti da se suoči sa situacijom. Oni su se zavarali sve do sada; ali uvek nastupi jedan trenutak kada čovek mora da pogleda istini u oči.Žedan konj vode ne probira.