Zlato proveravamo vatrom, ženu zlatom, a muškarca ženom. - Činija Citata

Zlato proveravamo vatrom, ženu zlatom, a muškarca ženom.


zlato-proveravamo-vatrom-enu-zlatom-a-mukarca-enom
pitagorazlatoproveravamovatromženuzlatommukarcaženomzlato proveravamoproveravamo vatromženu zlatommuškarca ženomzlato proveravamo vatroma muškarca ženom

Bogatstvo sa zlatom, a siromaštvo sa veseljem.Zlato se u vatri kuša, a covjek u nesredi.Nije muškarca strah da se veže za jednu ženu, strah ga je da ne izgubi sve ostale.Najveća je greška svakog muškarca, ako se zaljubi u jednu ženu. Zaljubiti se smije, ali samo u sve žene.Ljude pecaš zlatom, ženama i krunama.Zlato je škodljivije od željeza.