Zlatna sredina: ni glup, ni pametan, prilično nenadaren i kao da sam pao s Mjeseca. - Činija Citata

Zlatna sredina: ni glup, ni pametan, prilično nenadaren i kao da sam pao s Mjeseca.


zlatna-sredina-glup-pametan-prilino-nenadaren-i-kao-da-sam-pao-s-mjeseca
fjodor dostojevskizlatnasredinagluppametanpriličnonenadarenkaodasampaomjesecazlatna sredinani glupni pametanprilično nenadarennenadaren ii kaokao dada samsam paopao ss mjesecaprilično nenadaren inenadaren i kaoi kao dakao da samda sam paosam pao spao s mjesecaprilično nenadaren i kaonenadaren i kao dai kao da samkao da sam paoda sam pao ssam pao s mjesecaprilično nenadaren i kao danenadaren i kao da sami kao da sam paokao da sam pao sda sam pao s mjeseca

Ne vrijedi ostaviti ni ludom ni pametnom. Ako je pametan sam će zaraditi, ako je lud, sve će izgubiti.Nemam ni jedan dokaz da sam bio tvoj neko. Nismo se slikali, nismo putovali. Ne znam ustvari ni šta smo… Znam samo da mi fališ, kao vazduh, kao zagrljaj, ...Nemam ni jedan dokaz da sam bila tvoj neko. Nismo se slikali, nismo putovali. Ne znam u stvari ni šta smo. Znam samo da mi fališ, kao vazduh, kao ...Nemam ni jedan dokaz da sam bio tvoj neko. Nismo se slikali, nismo putovali. Ne znam ustvari ni Å¡ta smo… Znam samo da mi faliÅ¡, kao vazduh, kao zagrljaj, ...Nisam ni savrsen,ni najbolji decko,ali dao bi sve da budem s’ tobom zivotObavezni smo i u najtežoj situaciji da postupamo kao ljudi i nema tog interesa, ni nacionalnog ni pojedinačnog, koji bi nam mogao biti izgovor da budemo neljudi.