Zlatna sredina: ni glup, ni pametan, prilično nenadaren i kao da sam pao s Mjeseca.


zlatna-sredina-glup-pametan-prilino-nenadaren-i-kao-da-sam-pao-s-mjeseca
fjodor dostojevskizlatnasredinagluppametanpriličnonenadarenkaodasampaomjesecazlatna sredinani glupni pametanprilično nenadarennenadaren ii kaokao dada samsam paopao ss mjesecaprilično nenadaren inenadaren i kaoi kao dakao da samda sam paosam pao spao s mjesecaprilično nenadaren i kaonenadaren i kao dai kao da samkao da sam paoda sam pao ssam pao s mjesecaprilično nenadaren i kao danenadaren i kao da sami kao da sam paokao da sam pao sda sam pao s mjeseca

Sam pao, sam se udario.kad si glup onda si citav život glup.Ne vrijedi ostaviti ni ludom ni pametnom. Ako je pametan sam će zaraditi, ako je lud, sve će izgubiti.Da sam se rodio kao žena, sigurno bih postao prostitutka. Budući da sam se rodio kao muškarac, stalno sam žudio za ženama… :)Nisam ja toliko glup da bih maštao. Znam da je mašta nešto što nas zavodi u stranu isto kao istina. Mi istinu govorimo samo kada nemamo mašte.Ljudi nisu razumeli zašto moja mama dozvoljava ovom slepom klincu da radi stvari kao da skuplja drvo za ogrev. Al njen fazon je bio: On je možda slep, al nije glup.