Zima je kao i žena - ima dobre i loše strane. Dobre strane joj se vide, a loše osećaju .


zima-kao-i-ena-ima-dobre-i-loe-strane-dobre-strane-joj-se-vide-a-loe-oseaju
Đorđe balaševićzimakaoženaimadobreloestranedobrestranejojsevideosećajuzima jeje kaokao ii ženaženaimaima dobredobre ii lošeloše stranedobre stranestrane jojjoj sese videloše osećajuosećajuzima je kaoje kao ikao i ženai ženaima dobreima dobre idobre i lošei loše stranedobre strane jojstrane joj sejoj se videa loše osećajuloše osećajuzima je kao ije kao i ženakao i ženaima dobre iima dobre i lošedobre i loše stranedobre strane joj sestrane joj se videa loše osećajuzima je kao i ženaje kao i ženaima dobre i lošeima dobre i loše stranedobre strane joj se vide

Zima je kao i žena – ima dobre i loše strane. Dobre strane joj se vide, a loše osećaju .Žena je kao zima, ima dobre i loše strane. Dobre strane joj se vide, a loše osećaju.Što je čovek duže mrtav spremniji smo da izvrnemo njegove dobre i loše strane; nemogućnost da uzvrati, ohrabruje naše sudove.Mislim da svako ko ima pameti, treba da se uključi u politiku. Da joj se posveti. A ne da je kritikuje sa strane.Život nije samo imati dobre karte, već i dobro odigrati čak i kad su loše.Kaže mi drugar koji se malkice razbolio, kad sam ga pitao šta bi mu sad moglo pomoći da mu donesem: jednu crnu sa jedne strane i jednu plavu sa druge strane. ...