Zima je kao i žena – ima dobre i loše strane. Dobre strane joj se vide, a loše osećaju .


zima-kao-i-ena-ima-dobre-i-loe-strane-dobre-strane-joj-se-vide-a-loe-oseaju
Đorđe balaševićzimakaoženaimadobreloestranedobrestranejojsevideosećajuzima jeje kaokao ii ženažena –– imaima dobredobre ii lošeloše stranedobre stranestrane jojjoj sese videloše osećajuosećajuzima je kaoje kao ikao i ženai žena –žena – ima– ima dobreima dobre idobre i lošei loše stranedobre strane jojstrane joj sejoj se videa loše osećajuloše osećajuzima je kao ije kao i ženakao i žena –i žena – imažena – ima dobre– ima dobre iima dobre i lošedobre i loše stranedobre strane joj sestrane joj se videa loše osećajuzima je kao i ženaje kao i žena –kao i žena – imai žena – ima dobrežena – ima dobre i– ima dobre i lošeima dobre i loše stranedobre strane joj se vide

Zima je kao i žena - ima dobre i loše strane. Dobre strane joj se vide, a loše osećaju .Žena je kao zima, ima dobre i loše strane. Dobre strane joj se vide, a loše osećaju.Što je čovek duže mrtav spremniji smo da izvrnemo njegove dobre i loše strane; nemogućnost da uzvrati, ohrabruje naše sudove.Mislim da svako ko ima pameti, treba da se uključi u politiku. Da joj se posveti. A ne da je kritikuje sa strane.Ako stvarno mislim da je loše, onda kažem da je loše - bilo da je muškarac, žena, dete, pas. Žene su toliko osetljive da misle da su posebne. To je njihov problem.Kaže mi drugar koji se malkice razbolio, kad sam ga pitao šta bi mu sad moglo pomoći da mu donesem: jednu crnu sa jedne strane i jednu plavu sa druge strane. ...