Zenski karakter: – Je l ’ se ljutis? – Ne! Sigurno? – Da! – Ljutis se! … – Ne! – Jesam li nesto pogresno uradio? & ...


zenski-karakter-je-l-se-ljutis-ne-sigurno-da-ljutis-se-ne-jesam-li-nesto-pogresno-uradio
zenskikarakterseljutisnesigurnodaljutissejesamlinestopogresnouradiozenski karakter’ sese ljutis– ne– da– ljutisljutis se– ne– jesamjesam lili nestonesto pogresnopogresno uradiol ’ se’ se ljutis– ljutis se… – ne– jesam lijesam li nestoli nesto pogresnonesto pogresno uradioje l ’ sel ’ se ljutis– jesam li nestojesam li nesto pogresnoli nesto pogresno uradio– je l ’ seje l ’ se ljutis– jesam li nesto pogresnojesam li nesto pogresno uradio

Pametan govori jer ima nesto da kaze.A budala da bi nesto rekla.Jesi l’ moje najmoje? Jesam tvoje, najtvoje!Sigurno ce ti bit hladnije ak na status napises da ti je vruce.Jesam li ja to ikada učinio? Upravo suprotno, ja sam ih ponovo uspostavio kada su nestale. Ko stvarno misli da bi ja, u 67. godini, započeo karijeru diktatora?Dečko: Da li si nevina? Devojka: Jesam. Dečko: A gde ti je pečat?Biti najbogatiji čovek na groblju ne znači mi ništa… Leći uveče u krevet sa mišlju da si uradio nešto sjajno, to mi je bitno.