Zenski karakter: – Je l ’ se ljutis? – Ne! Sigurno? – Da! – Ljutis se! … – Ne! – Jesam li nesto pogresno uradio? & ...


zenski-karakter-je-l-se-ljutis-ne-sigurno-da-ljutis-se-ne-jesam-li-nesto-pogresno-uradio
zenskikarakterseljutisnesigurnodaljutissejesamlinestopogresnouradiozenski karakter’ sese ljutis– ne– da– ljutisljutis se– ne– jesamjesam lili nestonesto pogresnopogresno uradiol ’ se’ se ljutis– ljutis se… – ne– jesam lijesam li nestoli nesto pogresnonesto pogresno uradioje l ’ sel ’ se ljutis– jesam li nestojesam li nesto pogresnoli nesto pogresno uradio– je l ’ seje l ’ se ljutis– jesam li nesto pogresnojesam li nesto pogresno uradio

On: Je’l me postujes kao supruga? Ona:Da,da kao semafor u GT-AJesi l’ moje najmoje? Jesam tvoje, najtvoje!Dečko: Da li si nevina? Devojka: Jesam. Dečko: A gde ti je pečat?Da li ste ikada videli nesrećnog konja? Da li ste ikada videli neraspoloženu pticu? Ne, zato što konji i ptice ne pokušavaju da impresioniraju druge konje i ptice.Da li rođenjem zaslužujemo život? Ne baš, ali smo definitivno ubačeni u igru.Mudrac se ne pokazuje, zato ga svuda vide. Ne definiše se, zato je razgovetan. Ne ističe sebe, i zato uspeva. Ne hvališe se svojim poslom, zato traje. Ne spori se, i upravo iz tog razloga niko na svetu ne može da se s njime spori.