Zemlja je sferičnog oblika, jer se njen centar pritiska iz svakog smera.


zemlja-sferinog-oblika-jer-se-njen-centar-pritiska-iz-svakog-smera
nikola kopernikzemljasferičnogoblikajersenjencentarpritiskaizsvakogsmerazemlja jeje sferičnogsferičnog oblikajer sese njennjen centarcentar pritiskapritiska iziz svakogsvakog smerazemlja je sferičnogje sferičnog oblikajer se njense njen centarnjen centar pritiskacentar pritiska izpritiska iz svakogiz svakog smerazemlja je sferičnog oblikajer se njen centarse njen centar pritiskanjen centar pritiska izcentar pritiska iz svakogpritiska iz svakog smerajer se njen centar pritiskase njen centar pritiska iznjen centar pritiska iz svakogcentar pritiska iz svakog smera

Onaj koji smera osvetu čini zlo samom sebi, jer postaje zao.Žena pada iz raznih uzroka: iz ljubavi, iz dosade, iz strasti fizičke, iz sujete, iz slabosti volje, iz interesa materijalnog, iz romantike, iz manije, iz perverzije, iz osvete.Zemlja koju zlostavljamo i živa bića koja ubijamo na kraju se osvećuju; jer iskorištavajući ih u sadašnjosti ugrožavamo svoju budućnost.Najveći prijatelj istine je Vrijeme, njen najveći neprijatelj je Predrasuda, a njen stalni pratilac je Poniznost.Ne bojte se, centar svega je Sunce.Prava ljubav je nepresušna. Što više dajete, više imate. Isto je i sa fontanom, što više vode crpite iz nje, to je bujniji njen tok.