Zdravlje, to je zdrav duh u zdravom telu.


zdravlje-to-zdrav-duh-u-zdravom-telu
homerzdravljetozdravduhzdravomteluje zdravzdrav duhduh uu zdravomzdravom teluje zdrav duhzdrav duh uduh u zdravomu zdravom teluje zdrav duh uzdrav duh u zdravomduh u zdravom teluje zdrav duh u zdravomzdrav duh u zdravom telu

Srećniji je najjednoličniji duh u zdravom telu, od najmudrijeg bolešljivca.U zdravom tijelu zdrav duh.Mens sana in corpore sano. – U zdravom tijelu, zdrav duh.Izvor naše sreće je u subjektivnim osobinama: plemenitom karakteru, poduzetnom duhu, srećnom temperamentu, vedrom umu i zdravom telu.Zdravlje nadmašuje sva moguća dobra tako znatno da je zdrav prosjak sretniji od bolesnog kralja.Ne činiti nikakvo zlo, uzdići se u dobroti, pročistiti svoj duh – to je pouka svih buda.