Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja, sve je ništa.


zdravlje-nije-sve-ali-bez-zdravlja-sve
artur Šopenhauerzdravljenijesvealibezzdravljasvenitazdravlje nijenije sveali bezbez zdravljasve jeje ništazdravlje nije sveali bez zdravljasve je ništa

Ništa nije bilo, ništa neće biti, sve jeste, sve ima svoje bitisanje i sadašnjost.Mašta je puno važnija od znanja. Može se sve znati, ali ništa ne napraviti, dok se sa malo mašte može napraviti sve.Najveća sreća ne zavisi od životnih okolnosti u koje nas je slučaj postavio, već je uvek rezultat dobre savesti, dobrog zdravlja, zanimanja i slobode da težimo dobrim stvarima. Mudro je učenje koje nas upućuje da probamo sve stvari, ali da se čvrsto držimo onoga što je dobro.ponekada mislim da je sve naramno ali kada se setim u labav sve zaboravamZdravlje bez novca-gotova bolest.Kad imaš sve, ne vidiš ništa, progledaš tek kad nemaš ništa.