Zdrav razum je genijalnost obučena u svoje radno odelo.


zdrav-razum-genijalnost-obuena-u-svoje-radno-odelo
ralf voldo emersonzdravrazumgenijalnostobučenasvojeradnoodelozdrav razumrazum jeje genijalnostgenijalnost obučenaobučena uu svojesvoje radnoradno odelozdrav razum jerazum je genijalnostje genijalnost obučenagenijalnost obučena uobučena u svojeu svoje radnosvoje radno odelozdrav razum je genijalnostrazum je genijalnost obučenaje genijalnost obučena ugenijalnost obučena u svojeobučena u svoje radnou svoje radno odelozdrav razum je genijalnost obučenarazum je genijalnost obučena uje genijalnost obučena u svojegenijalnost obučena u svoje radnoobučena u svoje radno odelo

Zdrav razum nije tako uobičajen.Razlika između gluposti i genijalnosti je to što genijalnost ima svoje granice.Srce ima svoje razloge koje razum ne poznaje.Zdrav duh u zdravu tijelu je najkraći opis sreće.Svaka pozitivna stvar ima svoju cenu i u negativnom smislu; genijalnost Ajnštajna dovela nas je do Hirošime.Ne, nisam primetio kako je obučena. Jebiga, kad je sa mnom, onda u najboljem slučaju, ima na sebi samo šnalu.