Zdrav razum je genijalnost obučena u svoje radno odelo.


zdrav-razum-genijalnost-obuena-u-svoje-radno-odelo
ralf voldo emersonzdravrazumgenijalnostobučenasvojeradnoodelozdrav razumrazum jeje genijalnostgenijalnost obučenaobučena uu svojesvoje radnoradno odelozdrav razum jerazum je genijalnostje genijalnost obučenagenijalnost obučena uobučena u svojeu svoje radnosvoje radno odelozdrav razum je genijalnostrazum je genijalnost obučenaje genijalnost obučena ugenijalnost obučena u svojeobučena u svoje radnou svoje radno odelozdrav razum je genijalnost obučenarazum je genijalnost obučena uje genijalnost obučena u svojegenijalnost obučena u svoje radnoobučena u svoje radno odelo

Zdrav razum nije tako uobičajen.Razlika između gluposti i genijalnosti je to što genijalnost ima svoje granice.Stara šema . Ili si guverner ili đubretar ili hodač po žici ili pljačkaš banaka ili zubar ili berač voća ili si ovo ili si ono. Želiš da radiš dobar posao. Stižeš na svoje radno mesto i onda stojiš i čekaš nekog govnara.Srce ima svoje razloge koje razum ne poznaje.Čovjek koji sluša razum izgubljen je: razum sputava sve one čiji duh nije dovoljno snažan da mu se odupre.Među vašim ljudima čovek se ceni onoliko koliko je čovek, a ne po onome što su od njega napravili odelo i titule.