Zdrav čovjek ima 100 želja, a bolestan samo jednu !


zdrav-ovjek-ima-100-elja-a-bolestan-samo-jednu
zdravčovjekima100željabolestansamojednuzdrav čovjekčovjek imaima 100100 željabolestan samosamo jednujednuzdrav čovjek imačovjek ima 100ima 100 željaa bolestan samobolestan samo jednusamo jednuzdrav čovjek ima 100čovjek ima 100 željaa bolestan samo jednubolestan samo jednuzdrav čovjek ima 100 željaa bolestan samo jednu

Zdrav čovek ima hiljadu žena, a bolestan samo jednu :DZdrav covek ima hiljadu zelja a bolestan samo jednu: da juri pokemoneZdrav čovek ima hiljadu želja. Bolestan samo jednu.Sjeti se svojim trenutnih blagoslova kojih svaki čovjek ima mnogo, a ne prošlih nedaća od kojih svaki čovjek ima poneku.Muškarac ima samo jednu sigurnu ljubav – ljubav svoje majke.Muškarac ima samo jednu sigurnu ljubav - ljubav svoje majke.