Zašto se ulične korpe za otpatke ne podignu na visinu koševa za košarku? Bila bi to provokacija kojoj nitko od naše košarkaške nacije ne bi odolio. Koševi bi bili puni, a grad čist.


zato-se-uline-korpe-za-otpatke-ne-podignu-na-visinu-koeva-za-koarku-bila-bi-to-provokacija-kojoj-nitko-od-nae-koarkake-nacije-ne-bi-odolio-koevi-bi
duško radovićzatoseuličnekorpezaotpatkenepodignunavisinukoevakoarkubilabitoprovokacijakojojnitkoodnaekoarkakenacijeodoliokoevibilipunigradčistzašto sese uličneulične korpekorpe zaza otpatkeotpatke nene podignupodignu nana visinuvisinu koševakoševa zaza košarkubila biprovokacija kojojkojoj nitkonitko odod našenaše košarkaškekošarkaške nacijenacije nene bibi odoliokoševi bibi bilibili punigrad čistzašto se uličnese ulične korpeulične korpe zakorpe za otpatkeza otpatke neotpatke ne podignune podignu napodignu na visinuna visinu koševavisinu koševa zakoševa za košarkubi to provokacijaprovokacija kojoj nitkokojoj nitko odnitko od našeod naše košarkaškenaše košarkaške nacijekošarkaške nacije nenacije ne bine bi odoliokoševi bi bilibi bili punia grad čist

Ne budi nesrećan što u ovome svetu nitko ne zna za tebe. Zašto misliš da si toliko važan da bi te trebali poznavati? Kada budeš zaista tako važan, a da i ne misliš o tome, oni će znati za tebe.Bogati za sebe ostavljaju prekomjerne rezerve stvari koje im nisu potrebne, dok milioni žive na rubu gladi. Ako bi svako ograničio svoj posjed samo na ono što mu je zaista potrebno, niko ne bi morao da živi u bijedi i svi bi bili zadovoljni.Kada bi se ukinuo Grand, 99% devojaka na Facebook-u ne bi znalo šta da stavi za status…- Zar ne misliš da bi trebalo da budeš opreznija?- Zašto? - upitala je razdraženo. - On je samo zanimljiviji od drugih. Nimalo opasniji. I po čemu bi to bio? Je li on opasni vuk, a ja naivna Crvenkapa? Ili sam skupocjena čaša koju će ispustiti iz ruke. Ništa mi se ne može desiti što ja ne želim.Bog nas je stvorio ljudima i traži od nas da to i budemo. Nema takvih vremena u kojima to ne bi mogli biti i ne bi bili dužni da to budemo.Italijani bi na ovom svetom brijegu podigli crkvu, Amerikanci bazu, Francuzi hotel, a Libanci kockarnicu. Bugari bi ovdje sagradili veliki naučni institut za borbu protiv zagraničnog sujevjerja. Turci bi po običaju podigli karaulu, a Beograđani bi otvorili kafanu Kod prvog greha. Arabljani nisu podigli ništa.