Zar ne misliš da je dirljivo smiješna ova mala čekaonica između lutanja i lutanja?


zar-ne-misli-da-dirljivo-smijena-ova-mala-ekaonica-izmeu-lutanja-i-lutanja
miroslav mika antićzarnemislidadirljivosmijenaovamalačekaonicaizmeđulutanjalutanjazar nene mislišmisliš dada jeje dirljivodirljivo smiješnasmiješna ovaova malamala čekaonicačekaonica izmeđuizmeđu lutanjalutanja ii lutanjazar ne mislišne misliš damisliš da jeda je dirljivoje dirljivo smiješnadirljivo smiješna ovasmiješna ova malaova mala čekaonicamala čekaonica izmeđučekaonica između lutanjaizmeđu lutanja ilutanja i lutanjazar ne misliš dane misliš da jemisliš da je dirljivoda je dirljivo smiješnaje dirljivo smiješna ovadirljivo smiješna ova malasmiješna ova mala čekaonicaova mala čekaonica izmeđumala čekaonica između lutanjačekaonica između lutanja iizmeđu lutanja i lutanjazar ne misliš da jene misliš da je dirljivomisliš da je dirljivo smiješnada je dirljivo smiješna ovaje dirljivo smiješna ova maladirljivo smiješna ova mala čekaonicasmiješna ova mala čekaonica izmeđuova mala čekaonica između lutanjamala čekaonica između lutanja ičekaonica između lutanja i lutanja

Zar niko ne može da pobjegne od svoje prošlosti? Zar ljudi moraju da se okreću u krugu, nesposobni da izmijene sudbinu koja im je unaprijed određena? I koliko je krvno i psihološko naslijeđe sreća ili nesreća, napredak ili zaustavljenje.- Zar ne misliš da bi trebalo da budeš opreznija?- Zašto? - upitala je razdraženo. - On je samo zanimljiviji od drugih. Nimalo opasniji. I po čemu bi to bio? Je li on opasni vuk, a ja naivna Crvenkapa? Ili sam skupocjena čaša koju će ispustiti iz ruke. Ništa mi se ne može desiti što ja ne želim.Drugi ljudi žive bez tebe i bez tebe provedu život. Zar misliš da si nekome potreban? Nisi ti ni hljeb ni štap i nikom nisi potreban.Preduzimljivi ljudi su oni koji jednostavno razumeju da je veoma mala razlika između prepreke i prilike, pa su u stanju da oboje okrenu u svoju korist.Zar može čovjek tako potpuno uspavati svoju savjest? Zar može prekinuti misao , kao konac, i zabraniti sebi razmičljanje o posljedicama, ne želeći da zna za njih? Eto, izgleda da može..Nagon nas brani potpunim zaboravom, da bi nas spasao od mučenja zbog odgovornosti...Ne budi nesrećan što u ovome svetu nitko ne zna za tebe. Zašto misliš da si toliko važan da bi te trebali poznavati? Kada budeš zaista tako važan, a da i ne misliš o tome, oni će znati za tebe.