Zapad je izgubio Hrista; zbog toga mora propasti.


zapad-izgubio-hrista-zbog-toga-mora-propasti
fjodor dostojevskizapadizgubiohristazbogtogamorapropastizapad jeje izgubioizgubio hristazbog togatoga moramora propastizapad je izgubioje izgubio hristazbog toga moratoga mora propastizapad je izgubio hristazbog toga mora propasti

Volim te, ne zbog toga što si ti, već zbog toga šta sam ja kad sam pored tebe.Adam, prvi čovjek, izgubio je sve zbog jabuke.Čovek je rođen da radi, trpi i da se bori. Ko tako ne čini, mora propasti!Decembar je mesec kada Zapad pušta naše da obidju svoje. Zapad ih, naravno, pušta za svoj Božić, a ne za naš, ali oni ukradu još po koji dan tek da ih želja mine za badnjacima, pošto su im već dojadile samo jelke.Ne brini ti, moj brajko, hoće li narod propasti ili neće, nego radi ono što si ti kadar! Pa ako svaki uradi onoliko koliko je kadar, neće narod nikad propasti.Nije izgubio onaj koji je izgubio, već onaj koji hoće izbubljeno vratiti.