Zalud je bure od najskupljeg drveta, ako se u njemu drži ukislo vino. - Činija Citata

Zalud je bure od najskupljeg drveta, ako se u njemu drži ukislo vino.


zalud-bure-od-najskupljeg-drveta-ako-se-u-njemu-dri-ukislo-vino
nikolaj velimirovićzaludbureodnajskupljegdrvetaakosenjemudržiukislovinozalud jeje burebure odod najskupljegnajskupljeg drvetaako sese uu njemunjemu držidrži ukisloukislo vinozalud je bureje bure odbure od najskupljegod najskupljeg drvetaako se use u njemuu njemu držinjemu drži ukislodrži ukislo vinozalud je bure odje bure od najskupljegbure od najskupljeg drvetaako se u njemuse u njemu držiu njemu drži ukislonjemu drži ukislo vinozalud je bure od najskupljegje bure od najskupljeg drvetaako se u njemu držise u njemu drži ukislou njemu drži ukislo vino

Zalud usta puna molitve ako je srce prazno.Čovek može i od jedne reči da živi, samo ako u njemu ima rešenosti da se bori i borbom održava u životu.Čuturom se pregrabi i najveće bure.Takav je život da čovek često mora da se stidi onoga što je najlepše u njemu i da upravo to skriva od sveta, pa i od onih koji su mu najbliži.Naučila sam da verujem u Boga i da u njemu vidim svoju snagu. Odavno sam odlučila da ću biti slobodna osoba i da se neću bojati. Oduvek sam osećala da je moje pravo da se branim ako mogu.Kamenje prestaje da bude kamenje onog trenutka kada čovek razmisli o njemu i u njemu vidi sliku katedrale.