Zakon ljubavi nije zapovijed nego poziv na sreću.


zakon-ljubavi-nije-zapovijed-nego-poziv-na-sreu
herman hesezakonljubavinijezapovijednegopozivnasrećuzakon ljubaviljubavi nijenije zapovijedzapovijed negonego pozivpoziv nana srećuzakon ljubavi nijeljubavi nije zapovijednije zapovijed negozapovijed nego pozivnego poziv napoziv na srećuzakon ljubavi nije zapovijedljubavi nije zapovijed negonije zapovijed nego pozivzapovijed nego poziv nanego poziv na srećuzakon ljubavi nije zapovijed negoljubavi nije zapovijed nego pozivnije zapovijed nego poziv nazapovijed nego poziv na sreću

Ko u ljubavi očekuje samo sreću, taj nema pojma o ljubavi.Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće.Novac ne može kupiti sreću ali je puno udobnije plakati u Mercedesu nego na biciklu. :)Nesporazum je kad je zovem da joj čujem glas a ona prekine poziv, uđe na fb i napiše tu sam…Zakon je za svakoga zakon.Gledao sam CSI Miami, CSI Las Vegas, CSI NY , Red i Zakon, Zločinački umovi. I mogu te ubiti na 50 načina a da izgleda kao nesreća. 3:)