Zakon ljubavi nije zapovijed nego poziv na sreću.


zakon-ljubavi-nije-zapovijed-nego-poziv-na-sreu
herman hesezakonljubavinijezapovijednegopozivnasrećuzakon ljubaviljubavi nijenije zapovijedzapovijed negonego pozivpoziv nana srećuzakon ljubavi nijeljubavi nije zapovijednije zapovijed negozapovijed nego pozivnego poziv napoziv na srećuzakon ljubavi nije zapovijedljubavi nije zapovijed negonije zapovijed nego pozivzapovijed nego poziv nanego poziv na srećuzakon ljubavi nije zapovijed negoljubavi nije zapovijed nego pozivnije zapovijed nego poziv nazapovijed nego poziv na sreću

Ko u ljubavi očekuje samo sreću, taj nema pojma o ljubavi.U ljubavi je najlepše da se sanja, čeka i da se čuva tajna. Ko nije prošao kroz to nije voleo. Ko nije sposoban da se žrtvuje, da pregoreva nema dara za ljubav. Ko nije patio i plakao nije voleo.Zakon je za svakoga zakon.Novac ne može kupiti sreću ali je puno udobnije plakati u Mercedesu nego na biciklu. :)Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće.TV Zakon: Golovi se postižu u trenutku kad okreneš glavu da vikneš deci da se smire. :D