Zahvalan sam svom ocu za život, ali isto tako i svom učitelju što živim dobro. - Činija Citata

Zahvalan sam svom ocu za život, ali isto tako i svom učitelju što živim dobro.


zahvalan-sam-svom-ocu-za-ivot-ali-isto-tako-i-svom-uitelju-to-ivim-dobro
aleksandar velikizahvalansamsvomocuzaživotaliistotakoučiteljutoživimdobrozahvalan samsam svomsvom ocuocu zaza životali istoisto takotako ii svomsvom učiteljuučitelju štošto živimživim dobrozahvalan sam svomsam svom ocusvom ocu zaocu za životali isto takoisto tako itako i svomi svom učiteljusvom učitelju štoučitelju što živimšto živim dobrozahvalan sam svom ocusam svom ocu zasvom ocu za životali isto tako iisto tako i svomtako i svom učiteljui svom učitelju štosvom učitelju što živimučitelju što živim dobrozahvalan sam svom ocu zasam svom ocu za životali isto tako i svomisto tako i svom učiteljutako i svom učitelju štoi svom učitelju što živimsvom učitelju što živim dobro

Kao što dobro proveden dan donosi srećan san, isto tako dobro proveden život donosi srećnu smrt.Ko ste vi da sudite život kojim živim? Znam da nisam savršen - i ne živim da to budem - ali pre nego što pokažete prstom u mene… proverite da li su vam ruke čiste.Da bi se promenila Srbija svako od nas mora malo da se promeni u svom pristupu problemima, u svom mentalitetu, u svojim radnim navikama.Kada sam zaista počeo voleti sebe, prestao sam samom sebi krasti svoje vreme, i prestao sam praviti grandiozne projekte za budućnost. Danas radim samo ono što mi donosi radost i sreću. Radim stvari koje volim raditi i koje vesele moje srce i činim to na svoj vlastiti način i u svom vlastitom ritmu. Danas znam da se to zove jednostavnost.Zato sam mogla da ga volim svom svojom energijom, da te noći imam ono što nikada ranije nisam imala i što, najverovatnije , nikada više neću imati.Baš kao što hrabrost ugrožava život, isto tako ga strah štiti.