Za čoveka nema ništa primamljivije od slobode njegove savesti, ali ni ništa teže.


za-oveka-nema-primamljivije-od-slobode-njegove-savesti-ali-tee
fjodor dostojevskizačovekanemanitaprimamljivijeodslobodenjegovesavestialitežeza čovekačoveka nemanema ništaništa primamljivijeprimamljivije odod slobodeslobode njegovenjegove savestiali nini ništaništa težeza čoveka nemačoveka nema ništanema ništa primamljivijeništa primamljivije odprimamljivije od slobodeod slobode njegoveslobode njegove savestiali ni ništani ništa težeza čoveka nema ništačoveka nema ništa primamljivijenema ništa primamljivije odništa primamljivije od slobodeprimamljivije od slobode njegoveod slobode njegove savestiali ni ništa težeza čoveka nema ništa primamljiviječoveka nema ništa primamljivije odnema ništa primamljivije od slobodeništa primamljivije od slobode njegoveprimamljivije od slobode njegove savesti

Ništa na svetu nije teže od iskrenosti i nema ništa lakše od laskanja.Mnoge su stvari užasne, ali ništa nije užasnije od čoveka.Nema ništa teže, a samim time ni vrednije, nego biti u mogućnosti da donosiš odluke.Ne činite nikad ništa što se protivi vašoj savesti, čak ako to od vas i država traži.Od svih vrlina najteže je postići poniznost, ništa ne umire teže od želje za dobrim mišljenjem o sebi.Ja ne znam ništa bolje, složenije, zanimljivije od čoveka.