Za život treba mnogo napora i za svaki napor nesrazmerno mnogo hrabrosti. - Činija Citata

Za život treba mnogo napora i za svaki napor nesrazmerno mnogo hrabrosti.


za-ivot-treba-mnogo-napora-i-za-svaki-napor-nesrazmerno-mnogo-hrabrosti
ivo andriczaživottrebamnogonaporazasvakinapornesrazmernohrabrostiza životživot trebatreba mnogomnogo naporanapora ii zaza svakisvaki napornesrazmerno mnogomnogo hrabrostiza život trebaživot treba mnogotreba mnogo naporamnogo napora inapora i zai za svakiza svaki naporsvaki napor nesrazmernonapor nesrazmerno mnogonesrazmerno mnogo hrabrostiza život treba mnogoživot treba mnogo naporatreba mnogo napora imnogo napora i zanapora i za svakii za svaki naporza svaki napor nesrazmernosvaki napor nesrazmerno mnogonapor nesrazmerno mnogo hrabrostiza život treba mnogo naporaživot treba mnogo napora itreba mnogo napora i zamnogo napora i za svakinapora i za svaki napori za svaki napor nesrazmernoza svaki napor nesrazmerno mnogosvaki napor nesrazmerno mnogo hrabrosti

Potrebno je mnogo hrabrosti da nekome pokažete svoje snove.Kako bi se čovek radovao, kako bi se radovao u pravom, čistom smislu te reči, treba za jedan trenutak opet postati dete. Radost je stvar koju odrasli ne poznaju. Oni tom rečju nazivaju nešto sasvim drugo, sasvim različito. Treba mnogo, mnogo naivnosti za pravu, čistu radost. Prava je radost ustvari bezrazložna. U tom i jest njena čudesna lepota.Radi sve iz ljubavi jer u njoj leži istinska snaga, ko voli mnogo može uraditi mnogo, i može mnogo postići, a što je urađeno s ljubavlju dobro je urađeno.Svaki lekar je kao Vilhelm Tel: treba mu mnogo znanja i veštine da pogodi bolest a ne bolesnika. Bolest je najčešće mala, a bolesnik mnogo veći. Utešno je samo to što ni bolest ne može preživeti grešku lekara.Sjeti se svojim trenutnih blagoslova kojih svaki čovjek ima mnogo, a ne prošlih nedaća od kojih svaki čovjek ima poneku.Sve je kao dobijanje radijuma. Moraš dovući mnogo i mnogo tona rude, da bi dobio gram onog što je pravo.