Za Dan Zaljubljenih poklonite mi jednu sunku,kobasicu,veknu hleba,topljeni sir, zelenu salatu, i bicu srecna!


za-dan-zaljubljenih-poklonite-mi-jednu-sunkukobasicuveknu-hlebatopljeni-sir-zelenu-salatu-i-bicu-srecna
zadanzaljubljenihpoklonitemijednusunkukobasicuveknuhlebatopljenisirzelenusalatubicusrecnaza dandan zaljubljenihzaljubljenih poklonitepoklonite mimi jednuzelenu salatui bicubicu srecnaza dan zaljubljenihdan zaljubljenih poklonitezaljubljenih poklonite mipoklonite mi jednui bicu srecnaza dan zaljubljenih poklonitedan zaljubljenih poklonite mizaljubljenih poklonite mi jednuza dan zaljubljenih poklonite midan zaljubljenih poklonite mi jednu

Novi telefon Dan 1. Polako ga stavljas na krevet Dan 35. Sa vrata ga bacas na krevet Dan 93. E ljudi aj igramo tenis mojim telefonomUmiru jeleni i sad u meni tamo gde si bila slomilo se jutro ko ti je rekao da snovi tamne nikad necu znati jer bicu samo trag coveka i bicu vodja skitnica.. :((Kad pas kobasicu jede, sigurno je ukrao.Proklet bio stomak koji se ne seća hleba što je jeo.Skroman čovek je srećan i kada mu kažete samo lepu reč, a neskroman nije da mu poklonite ceo svet…Kora suva hleba, al svoj gazda, dobra je poslovica, i treba se nje držati.