Za bavljenje novinarstvom danas nije potrebna pismenost, samo mobilni i krvožednost.


za-bavljenje-novinarstvom-danas-nije-potrebna-pismenost-samo-mobilni-i-krvoednost
aleksandar tijanićzabavljenjenovinarstvomdanasnijepotrebnapismenostsamomobilnikrvožednostza bavljenjebavljenje novinarstvomnovinarstvom danasdanas nijenije potrebnapotrebna pismenostsamo mobilnimobilni ii krvožednostza bavljenje novinarstvombavljenje novinarstvom danasnovinarstvom danas nijedanas nije potrebnanije potrebna pismenostsamo mobilni imobilni i krvožednostza bavljenje novinarstvom danasbavljenje novinarstvom danas nijenovinarstvom danas nije potrebnadanas nije potrebna pismenostsamo mobilni i krvožednostza bavljenje novinarstvom danas nijebavljenje novinarstvom danas nije potrebnanovinarstvom danas nije potrebna pismenost

Ponekad u sasvim suncanom danu, naidju samo tebi nekakvi tamni oblaci i pokvare ti dan, a ti nastavi dalje hrabro i bez osvrtanja jer zivot nije samo danas, uvek ...Učenici bi trebalo da cene svaki trenutak života. Ovaj život je poput rose i brzo nestaje, vreme brzo prolazi. U ovom našem kratkom životu izbegavajte bavljenje površnim stvarima i samo proučavajte Put.Ženi nije potrebna gluma da bi zavela muškarca.Stvar koja ti nije potrebna, skupa je po bilo kojoj ceni.Da muškarac odista voli postojano samo jednu ženu, potrebna je mašta koja ide u priviđenje i prelazi u ludilo.Sila nam je potrebna samo kada želimo učiniti nešto loše. Inaće je ljubav dovoljna da se učini sve ostalo.