Za bavljenje novinarstvom danas nije potrebna pismenost, samo mobilni i krvožednost.


za-bavljenje-novinarstvom-danas-nije-potrebna-pismenost-samo-mobilni-i-krvoednost
aleksandar tijanićzabavljenjenovinarstvomdanasnijepotrebnapismenostsamomobilnikrvožednostza bavljenjebavljenje novinarstvomnovinarstvom danasdanas nijenije potrebnapotrebna pismenostsamo mobilnimobilni ii krvožednostza bavljenje novinarstvombavljenje novinarstvom danasnovinarstvom danas nijedanas nije potrebnanije potrebna pismenostsamo mobilni imobilni i krvožednostza bavljenje novinarstvom danasbavljenje novinarstvom danas nijenovinarstvom danas nije potrebnadanas nije potrebna pismenostsamo mobilni i krvožednostza bavljenje novinarstvom danas nijebavljenje novinarstvom danas nije potrebnanovinarstvom danas nije potrebna pismenost

Ponekad u sasvim suncanom danu, naidju samo tebi nekakvi tamni oblaci i pokvare ti dan, a ti nastavi dalje hrabro i bez osvrtanja jer zivot nije samo danas, uvek ...Za lepe oči, gledajte dobro u drugima. Za lepe usne, govorite samo reči dobrote. Za držanje, hodajte znajući da nikada niste sami.Ljudi najteže vide ono što je nevidljivo. Za takve stvari je potrebna ogromna mudrost očiju.Učenici bi trebalo da cene svaki trenutak života. Ovaj život je poput rose i brzo nestaje, vreme brzo prolazi. U ovom našem kratkom životu izbegavajte bavljenje površnim stvarima i samo proučavajte Put.Za muškarce ništa nije nemoguće, samo ako im pođe za rukom, a to ne mogu sami da učine.Za ono malo zemlje vade jedni drugima oci, a bit de nam je svima danas sutra puna usta.