Vrijeme, osim što liječi rane, otkrilo mi je i nešto čudnovato, moguće je voljeti više od jedne osobe u životu.


vrijeme-osim-to-lijei-rane-otkrilo-mi-i-neto-udnovato-mogue-voljeti-vie-od-jedne-osobe-u-ivotu
paulo koeljovrijemeosimtoliječiraneotkrilominetočudnovatomogućevoljetivieodjedneosobeživotuosim štošto liječiliječi raneotkrilo mimi jei neštonešto čudnovatomoguće jeje voljetivoljeti viševiše odod jednejedne osobeosobe uu životuosim što liječišto liječi raneotkrilo mi jemi je ije i neštoi nešto čudnovatomoguće je voljetije voljeti viševoljeti više odviše od jedneod jedne osobejedne osobe uosobe u životuosim što liječi raneotkrilo mi je imi je i neštoje i nešto čudnovatomoguće je voljeti višeje voljeti više odvoljeti više od jedneviše od jedne osobeod jedne osobe ujedne osobe u životuotkrilo mi je i neštomi je i nešto čudnovatomoguće je voljeti više odje voljeti više od jednevoljeti više od jedne osobeviše od jedne osobe uod jedne osobe u životu

Ne znam tačno da li se u životu mogu voljeti dvije žene, ali sam siguran da se ne mogu voljeti dvije domovine.Teško je voljeti one koje ne cijenimo, ali nije ništa lakše nego voljeti one koje cijenimo više od sebe.Ne mogu otkriti nekoga ko zna dovoljno da bi mogao reći što je moguće, a što nije moguće.Darežljivost nije kad mi pokloniš nešto što ja trebam više od tebe, već ono što ti trebaš više od mene!Uvek se postaraj da publika pati što je više moguće.Bogu se obrаćаmo sаmo ondа kаdа hoćemo dа postignemo nešto nemoguće. Zа nešto moguće dovoljni su nаm i ljudi.