Vrijeme leti ovo ti pisem ludo te volim i uzdisem mojim srcem tuga vlada ej zivote gdjesi sada - Činija Citata

Vrijeme leti ovo ti pisem ludo te volim i uzdisem mojim srcem tuga vlada ej zivote gdjesi sada


vrijeme-leti-ovo-ti-pisem-ludo-te-volim-i-uzdisem-mojim-srcem-tuga-vlada-ej-zivote-gdjesi-sada
vrijemeletiovotipisemludotevolimuzdisemmojimsrcemtugavladaejzivotegdjesisadavrijeme letileti ovoovo titi pisempisem ludoludo tete volimvolim ii uzdisemuzdisem mojimmojim srcemsrcem tugatuga vladavlada ejej zivotezivote gdjesigdjesi sadavrijeme leti ovoleti ovo tiovo ti pisemti pisem ludopisem ludo teludo te volimte volim ivolim i uzdisemi uzdisem mojimuzdisem mojim srcemmojim srcem tugasrcem tuga vladatuga vlada ejvlada ej zivoteej zivote gdjesizivote gdjesi sadavrijeme leti ovo tileti ovo ti pisemovo ti pisem ludoti pisem ludo tepisem ludo te volimludo te volim ite volim i uzdisemvolim i uzdisem mojimi uzdisem mojim srcemuzdisem mojim srcem tugamojim srcem tuga vladasrcem tuga vlada ejtuga vlada ej zivotevlada ej zivote gdjesiej zivote gdjesi sadavrijeme leti ovo ti pisemleti ovo ti pisem ludoovo ti pisem ludo teti pisem ludo te volimpisem ludo te volim iludo te volim i uzdisemte volim i uzdisem mojimvolim i uzdisem mojim srcemi uzdisem mojim srcem tugauzdisem mojim srcem tuga vladamojim srcem tuga vlada ejsrcem tuga vlada ej zivotetuga vlada ej zivote gdjesivlada ej zivote gdjesi sada

Tempus fugit – Vrijeme leti.ne citaj ovo.bices poljubljen/a u najblizi petak od ljubavi svog zivota.sutra ce ti biti najsrecni dan u zivotu.sada si poceo/la da citas.ne staj.ovo je cudno ...Pisem ovo svtvarno jako boli al moram priznat da te volim …I žao mi je, zaista. Možda nikad nećeš saznati koliko si mi poseban, i koliko ćeš uvek biti. I ne volim te, jebiga… Ali ako te ne volim onako kako ti ...I kada te duša boli i kad te tuga slomi, nabaci osmeh na lice.I kada te duÅ¡a boli i kad te tuga slomi, nabaci osmeh na lice.