Vrhunac bankrota je kad uđeš u kinesku prodavnicu i kažeš: Samo gledam. :D - Činija Citata

Vrhunac bankrota je kad uđeš u kinesku prodavnicu i kažeš: Samo gledam. :D


vrhunac-bankrota-kad-ue-u-kinesku-prodavnicu-i-kae-samo-gledam-d
vrhunacbankrotakaduđekineskuprodavnicukažesamogledamvrhunac bankrotabankrota jeje kadkad uđešuđeš uu kineskukinesku prodavnicuprodavnicu ii kažešsamo gledamvrhunac bankrota jebankrota je kadje kad uđeškad uđeš uuđeš u kineskuu kinesku prodavnicukinesku prodavnicu iprodavnicu i kažešvrhunac bankrota je kadbankrota je kad uđešje kad uđeš ukad uđeš u kineskuuđeš u kinesku prodavnicuu kinesku prodavnicu ikinesku prodavnicu i kažešvrhunac bankrota je kad uđešbankrota je kad uđeš uje kad uđeš u kineskukad uđeš u kinesku prodavnicuuđeš u kinesku prodavnicu iu kinesku prodavnicu i kažeš

Nešto gledam u ogledalo, pa jesam lepa u pi**u materinu :D :DVrhunac pijanstva? – Zagrliš tuš i moliš ga da prestane da plače :DMa jebeš matematiku, neću otići u prodavnicu i reći dajte mi koren iz tri čokolade…Seti se da kažeš pravu stvar na pravom mestu, ali je daleko teže da ostaviš neizrečenom pogrešnu stvar u trenucima želje da je kažeš.D;0: Šta radiš? D: Ništa evo jedem. D: Pa kako ništa kad jedeš?? I to je neštoo!!!! Like!Ti kažeš B, ljudi razumeju C, ispričaju D a svi ostali dodaju abecedu.