Vratit se staroj ljubavi isto je što i čitati knjigu koju si već pročitao – radnja je zanimljiva, ali joj već unaprijed znaš kraj. - Činija Citata

Vratit se staroj ljubavi isto je što i čitati knjigu koju si već pročitao – radnja je zanimljiva, ali joj već unaprijed znaš kraj.


vratit-se-staroj-ljubavi-isto-to-i-itati-knjigu-koju-ve-proitao-radnja-zanimljiva-ali-joj-ve-unaprijed-zna-kraj
ljubavne poslovicevratitsestarojljubaviistotočitatiknjigukojuvećpročitaoradnjazanimljivaalijojunaprijedznakrajvratit sese starojstaroj ljubaviljubavi istoisto jeje štošto ii čitatičitati knjiguknjigu kojukoju sisi većveć pročitaopročitao –– radnjaradnja jeje zanimljivaali jojjoj većveć unaprijedunaprijed znašznaš krajvratit se starojse staroj ljubavistaroj ljubavi istoljubavi isto jeisto je štoje što išto i čitatii čitati knjigučitati knjigu kojuknjigu koju sikoju si većsi već pročitaoveć pročitao –pročitao – radnja– radnja jeradnja je zanimljivaali joj većjoj već unaprijedveć unaprijed znašunaprijed znaš krajvratit se staroj ljubavise staroj ljubavi istostaroj ljubavi isto jeljubavi isto je štoisto je što ije što i čitatišto i čitati knjigui čitati knjigu kojučitati knjigu koju siknjigu koju si većkoju si već pročitaosi već pročitao –već pročitao – radnjapročitao – radnja je– radnja je zanimljivaali joj već unaprijedjoj već unaprijed znašveć unaprijed znaš krajvratit se staroj ljubavi istose staroj ljubavi isto jestaroj ljubavi isto je štoljubavi isto je što iisto je što i čitatije što i čitati knjigušto i čitati knjigu kojui čitati knjigu koju sičitati knjigu koju si većknjigu koju si već pročitaokoju si već pročitao –si već pročitao – radnjaveć pročitao – radnja jepročitao – radnja je zanimljivaali joj već unaprijed znašjoj već unaprijed znaš kraj

Kažu da je knjiga najveći čovjekov prijatelj, a to isto tvrde i za psa. Što se već jedanput ne odluče ko je najveći prijatelj pa da kupim psa, ili knjigu?Kažu da je knjiga najveći čovekov prijatelj, a to isto tvrde i za psa. Što se već jedanput ne odluče ko je najveći prijatelj pa da kupim psa, ili knjigu?Biće to jedini grad u kome si oduvek bio, i čim si čuo njeno ime, i pre nego što si je sreo, oduvek si je znao i voleo već vekovima.Kad jednom ljubavi dodje kraj, slabići kukaju, energični smesta pronadju novu ljubav, a pametni su je već odavno imali u rezervi.Zahtevati da neko pamti sve što je ikad pročitao, bilo bi isto što i zahtevati da sve ono što je ikad pojeo još uvek nosi u sebi. Od ovoga je živio telesno, a od onoga duševno i tako je postao ono što jeste.Onaj osecaj kada gledas u oci osobu koju volis, i nesvesno se najsmejes jer si srecan sto je kraj tebe