Volim njenu ljepotu, ali se plašim njenog uma.


volim-njenu-ljepotu-ali-se-plaim-njenog-uma
stendalvolimnjenuljepotualiseplaimnjenogumavolim njenunjenu ljepotuali sese plašimplašim njenognjenog umavolim njenu ljepotuali se plašimse plašim njenogplašim njenog umaali se plašim njenogse plašim njenog umaali se plašim njenog uma

Volim slavu više nego što se plašim smrti.Kažeš da voliš kišu,ali se sakrivaš ispod kišobrana kad pada. Kažeš da voliš sunce,ali tražiš hlad kada greje. Kažeš da voliš vetar,ali kad duva zatvaraš prozor. Zbog toga se plašim kad kažeš da voliš mene!Ne plašim se vojske lavova koju predvodi ovca, plašim se vojske ovaca koju predvodi lav.Ne plašim se čoveka koji je 10.000 udaraca vežbao jednom, već se plašim čoveka koji je jedan udarac vežbao 10.000 puta.Najvažniji produkt stvaralačkog uma je izum. Njegov je krajnji cilj ovladavanje uma prirodom i iskorištavanje njezinih sila za potrebe čovječanstva.Sreća je blagoslov za telo, ali patnja razvija snagu uma.