Volim njenu ljepotu, ali se plašim njenog uma.


volim-njenu-ljepotu-ali-se-plaim-njenog-uma
stendalvolimnjenuljepotualiseplaimnjenogumavolim njenunjenu ljepotuali sese plašimplašim njenognjenog umavolim njenu ljepotuali se plašimse plašim njenogplašim njenog umaali se plašim njenogse plašim njenog umaali se plašim njenog uma

Volim slavu više nego što se plašim smrti.Ne plašim se vojske lavova koju predvodi ovca, plašim se vojske ovaca koju predvodi lav.Kažeš da voliš kišu,ali se sakrivaš ispod kišobrana kad pada. Kažeš da voliš sunce,ali tražiš hlad kada greje. Kažeš da voliš vetar,ali kad duva zatvaraš prozor. Zbog toga se plašim kad kažeš da voliš mene!Ne plašim se čoveka koji je 10.000 udaraca vežbao jednom, već se plašim čoveka koji je jedan udarac vežbao 10.000 puta.Dosegnete, dakle, tu granicu, ali onda se nešto dogodi i možete ići još malo preko toga. Snagom uma, odlućnošću, uz pomoć instikta, ali i iskustva, možete tada leteti visoko.Nacini na koji se kazu Volim te: 1. Volim te, kretencino.