Volim da sumnjam isto onoliko koliko volim i da znam.


volim-da-sumnjam-isto-onoliko-koliko-volim-i-da-znam
dante aligijerivolimdasumnjamistoonolikokolikovolimznamvolim dada sumnjamsumnjam istoisto onolikoonoliko kolikokoliko volimvolim ii dada znamvolim da sumnjamda sumnjam istosumnjam isto onolikoisto onoliko kolikoonoliko koliko volimkoliko volim ivolim i dai da znamvolim da sumnjam istoda sumnjam isto onolikosumnjam isto onoliko kolikoisto onoliko koliko volimonoliko koliko volim ikoliko volim i davolim i da znamvolim da sumnjam isto onolikoda sumnjam isto onoliko kolikosumnjam isto onoliko koliko volimisto onoliko koliko volim ionoliko koliko volim i dakoliko volim i da znam

Pozvani smo da činimo saglasno svome zvanju, onoliko koliko možemo i koliko nam je Bog dao. Ni manje, ni više, a ono što mi ne uspemo da učinimo, to ostaje da učini Gospodin i nadopuni naše nedostatke.Možda i nisam mudar onoliko koliko mislim da jesam.Moramo reći da postoji onoliko uglova koliko ima i brojeva.Svaka revolucija vrijedi onoliko koliko je sposobna da se stalno razvija i da brani svoje tekovine!Svaka revolucija vredi onoliko koliko je sposobna da se stalno razvija i da brani svoje tekovine!Propali brak je onaj u kome žena provodi u kuhinji isto onoliko vremena koliko je prije udaje provodila pred ogledalom.