Voleo bih da znam kako da napišem uzdah. Jedan tamni, duboki uzdah. To sad strašno nedostaje na ovom mestu.


voleo-bih-da-znam-kako-da-napiem-uzdah-jedan-tamni-duboki-uzdah-to-sad-strano-nedostaje-na-ovom-mestu
Đorđe balaševićvoleobihdaznamkakonapiemuzdahjedantamnidubokitosadstranonedostajenaovommestuvoleo bihbih dada znamznam kakokako dada napišemnapišem uzdahjedan tamniduboki uzdahsad strašnostrašno nedostajenedostaje nana ovomovom mestuvoleo bih dabih da znamda znam kakoznam kako dakako da napišemda napišem uzdahsad strašno nedostajestrašno nedostaje nanedostaje na ovomna ovom mestuvoleo bih da znambih da znam kakoda znam kako daznam kako da napišemkako da napišem uzdahsad strašno nedostaje nastrašno nedostaje na ovomnedostaje na ovom mestuvoleo bih da znam kakobih da znam kako dada znam kako da napišemznam kako da napišem uzdahsad strašno nedostaje na ovomstrašno nedostaje na ovom mestu

Htio bih toliko toga da ti kažem, a ne znam, ne znam ništa bolje sad kad se voli.Religija je uzdah ucviljena bića, duša sveta bez srca, kao i duh prilika bez duha. Ona je opijum naroda.Ne postojim na ovom svetu kako bih živio u skladu sa tvojim očekivanjima, niti si ti tu kako bi živio po mojim očekivanjima.Jedan život, miran, tih. Nekad bacim kartu ili napišem stih, stvari teku ja se držim izvan njih.Voleo bih da vas nasmejem makar deset minuta iako bih trebao nastupati makar jedan sat.Voleo bih da me pamte kao muškarca koji je imao lep život, čoveka koji je imao dobre prijatelje, finu porodicu – i mislim da ne bih tražio ništa više od toga, zapravo.