Vlasti su od Boga. Vi blagočestivi hrišćani trebate poštovati vlasti i pokoravati im se jer je i Hrist rekao: “Poštujte neprijatelje svoje”.


vlasti-su-od-boga-vi-blagoestivi-hrianitrebate-potovati-vlasti-i-pokoravati-im-se-jer-i-hrist-rekao-potujte-neprijatelje-svoje
stevan sremacvlastisuodbogaviblagočestivihrićani trebatepotovativlastipokoravatiimsejerhristrekao“potujteneprijateljesvoje”vlasti susu odod bogavi blagočestiviblagočestivi hrišćani trebatehrišćani trebate poštovatipoštovati vlastivlasti ii pokoravatipokoravati imim sese jerjer jei hristhrist rekao“poštujte neprijateljeneprijatelje svoje”vlasti su odsu od bogavi blagočestivi hrišćani trebateblagočestivi hrišćani trebate poštovatihrišćani trebate poštovati vlastipoštovati vlasti ivlasti i pokoravatii pokoravati impokoravati im seim se jerse jer jejer je ije i hristi hrist rekao“poštujte neprijatelje svoje”vlasti su od bogavi blagočestivi hrišćani trebate poštovatiblagočestivi hrišćani trebate poštovati vlastihrišćani trebate poštovati vlasti ipoštovati vlasti i pokoravativlasti i pokoravati imi pokoravati im sepokoravati im se jerim se jer jese jer je ijer je i hristje i hrist rekaovi blagočestivi hrišćani trebate poštovati vlastiblagočestivi hrišćani trebate poštovati vlasti ihrišćani trebate poštovati vlasti i pokoravatipoštovati vlasti i pokoravati imvlasti i pokoravati im sei pokoravati im se jerpokoravati im se jer jeim se jer je ise jer je i hristjer je i hrist rekao

Čuvajte i neprijatelje svoje i molite se za njih jer ne znaju šta rade.Vi ste, zaista bogata zemlja - kazao je stranac umoran od čuda. I jesmo - odgovorio sam ponosno. Već duže od četrdeset godina, oni koji su na vlasti uporno kradu, a vidite, još dosta toga je ostalo! Bog čuva Srbiju, pandur ćupriju, a budala pare.Vi ste, zaista bogata zemlja – kazao je stranac umoran od čuda. I jesmo – odgovorio sam ponosno. Već duže od četrdeset godina, oni koji su na vlasti uporno kradu, a vidite, još dosta toga je ostalo! Bog čuva Srbiju, pandur ćupriju, a budala pare.Oni koji obrazuju decu se trebaju poštovati više od onih koji ih prave, zato što im njihovi roditelji daju život, a ovi prvi im daju znanje o umeću njegovog dobrog življenja.Smatram hrabrijim onoga koji prevlada svoje želje, nego onoga koji pobedi svoje neprijatelje; jer najteža bitka je nad samim sobom.Volite svoje neprijatelje, jer vam oni ukazuju na vaše greške.