Više vrijede dva prsta obraza, nego citav svijet. - Činija Citata

Više vrijede dva prsta obraza, nego citav svijet.


vie-vrijede-dva-prsta-obraza-nego-citav-svijet
hrvatske poslovicevievrijededvaprstaobrazanegocitavsvijetviše vrijedevrijede dvadva prstaprsta obrazanego citavcitav svijetviše vrijede dvavrijede dva prstadva prsta obrazanego citav svijetviše vrijede dva prstavrijede dva prsta obrazaviše vrijede dva prsta obraza

Obraz nema više od dva prsta, ali više vredi od dva sveta.Pred dobrim sucem više vrijede dokazi nego svjedoci.Čovek ima dva uha i jedan jezik, da bi mogao dva puta više saslušati nego pričati.Više veruj očima, nego ušima.Više vrijedi promišljeno raditi, nego razborito misliti.Više volim ludost entuzijazma nego ravnodušnost mudrosti.