Više ociju više vidi, više ruku više uradi.


vie-ociju-vie-vidi-vie-ruku-vie-uradi
hrvatske poslovicevieocijuvievidirukuuradiviše ocijuociju viševiše vidiviše rukuruku viševiše uradiviše ociju višeociju više vidiviše ruku višeruku više uradiviše ociju više vidiviše ruku više uradi

Prava ljubav je nepresušna. Što više dajete, više imate. Isto je i sa fontanom, što više vode crpite iz nje, to je bujniji njen tok.U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo.Toliko puta, doživeo sam poraze, pa više i ne osećam istinski tamjan sumnje. Prejeo sam se pobeda, pa više i ne osećam istinsku zvonjavu slave. Ne umem ni da se uplašim. Ne umem više ni da umem.Ne postoji osoba koja nije sposobna da uradi više od onoga što misli da može.Ljubav je kao snaga, ako je više trošiš više ćeš je imati.Što više upoznajem ljude, više volim svog psa!