Više je ljudi pomrlo od jela i od pida, nego od gladi i od žedi.


vie-ljudi-pomrlo-od-jela-i-od-pida-nego-od-gladi-i-od-edi
hrvatske poslovicevieljudipomrloodjelapidanegogladižediviše jeje ljudiljudi pomrlopomrlo odod jelajela ii odod pidanego odod gladigladi ii odod žediviše je ljudije ljudi pomrloljudi pomrlo odpomrlo od jelaod jela ijela i odi od pidanego od gladiod gladi igladi i odi od žediviše je ljudi pomrloje ljudi pomrlo odljudi pomrlo od jelapomrlo od jela iod jela i odjela i od pidanego od gladi iod gladi i odgladi i od žediviše je ljudi pomrlo odje ljudi pomrlo od jelaljudi pomrlo od jela ipomrlo od jela i odod jela i od pidanego od gladi i odod gladi i od žedi

Više je gladi u svetu za ljubavlju i poštovanjem, nego za hlebom.Više od 820 miliona ljudi na svetu pati od gladi, od toga 790 miliona njih živi u zemljama treceg sveta.Više se ljudi udavilo u caši nego u moru.Više je ljudi umrlo od pića nego od mača.Više je dobrih ljudi na svijetu nego zlih. Mnogo više! Samo se zli dalje čuju i teže osjećaju. Dobri ćute.Više veruj očima, nego ušima.