Veoma je teško dizajnirati proizvod za određenu grupu. Često ljudi ne znaju šta žele dok im to ne pokažeš. - Činija Citata

Veoma je teško dizajnirati proizvod za određenu grupu. Često ljudi ne znaju šta žele dok im to ne pokažeš.


veoma-teko-dizajnirati-proizvod-za-odreenu-grupu-esto-ljudi-ne-znaju-ele-dok-im-to-ne-pokae
stiv džobsveomatekodizajniratiproizvodzaodređenugrupuČestoljudineznajutaželedokimtopokaževeoma jeje teškoteško dizajniratidizajnirati proizvodproizvod zaza određenuodređenu grupuČesto ljudiljudi nene znajuznaju štašta želežele dokdok imne pokažešveoma je teškoje teško dizajniratiteško dizajnirati proizvoddizajnirati proizvod zaproizvod za određenuza određenu grupuČesto ljudi neljudi ne znajune znaju štaznaju šta želešta žele dokžele dok imim to neveoma je teško dizajniratije teško dizajnirati proizvodteško dizajnirati proizvod zadizajnirati proizvod za određenuproizvod za određenu grupuČesto ljudi ne znajuljudi ne znaju štane znaju šta železnaju šta žele dokšta žele dok imdok im to neim to ne pokažešveoma je teško dizajnirati proizvodje teško dizajnirati proizvod zateško dizajnirati proizvod za određenudizajnirati proizvod za određenu grupuČesto ljudi ne znaju štaljudi ne znaju šta želene znaju šta žele dokznaju šta žele dok imžele dok im to nedok im to ne pokažeš

Mnogi se ljudi boje reći šta žele. Zato i ne dobivaju šta žele.Ako putnici znaju, recimo, koliko je kamenova u kaldrmi puta i koliko je zrna peska pod kaldrmom, i ako znaju imena sveg drveća i svih travki što rastu pokraj puta - šta im pomaže sve to znanje, ako ne znaju gde je put počeo, i gde će se završiti, i odakle su pošli i kuda idu?Zli su ljudi oni koji ne znaju za ljubav i zato ne znaju ni za stid. Oni imaju snage tražiti ljubav – jer je ne trebaju i imaju hrabrosti nuditi je – jer nemaju što dati.Ne možes samo pitati korisnike šta je to što oni žele i onda se truditi da im to i daš. Dok ti to napraviš, oni će poželeti nešto drugo.Neke žene ne znaju šta zaslužuju…Neki muškarci  ne znaju šta imaju…Žene odlaze nakon što shvate, a muškarci tek onda shvate…Ponekad ljudi ne žele čuti istinu jer ne žele da njihove iluzije budu uništene.