Velike zablude dižu ljude u borbu, a velike istine ih mire.


velike-zablude-diu-ljude-u-borbu-a-velike-istine-ih-mire
velikezabludedižuljudeborbuvelikeistineihmirevelike zabludezablude dižudižu ljudeljude uu borbuvelike istineistine ihih mirevelike zablude dižuzablude dižu ljudedižu ljude uljude u borbua velike istinevelike istine ihistine ih mirevelike zablude dižu ljudezablude dižu ljude udižu ljude u borbua velike istine ihvelike istine ih mirevelike zablude dižu ljude uzablude dižu ljude u borbua velike istine ih mire

Velike ideje traže velike mučenike.Velike ljubavi i velika dostignuća traže velike rizike.Svet malih ljudi na velike istine nikad nije spreman. Čak i papa bi se smrtnički uplašio ako bi mu se dokazalo postojanje boga.Veliki bolovi traže velike duše i samo velike duše trpe velike bolove!Svaki sporazum između istine i laži uvek je na štetu istine.Odbojkašice – odlično dižu, još bolje primaju, a znaju i da kuvaju xD