Veličina je bezgranična, vreme je beskrajno, stanja su prolazna, početak i kraj se ne mogu ustanoviti.


veliina-bezgranina-vreme-beskrajno-stanja-su-prolazna-poetak-i-kraj-se-ne-mogu-ustanoviti
Čuang ceveličinabezgraničnavremebeskrajnostanjasuprolaznapočetakkrajsenemoguustanovitiveličina jeje bezgraničnavreme jeje beskrajnostanja susu prolaznapočetak ii krajkraj sese nene mogumogu ustanovitiveličina je bezgraničnavreme je beskrajnostanja su prolaznapočetak i kraji kraj sekraj se nese ne mogune mogu ustanovitipočetak i kraj sei kraj se nekraj se ne moguse ne mogu ustanovitipočetak i kraj se nei kraj se ne mogukraj se ne mogu ustanoviti

U obimu kruga početak i kraj su isto.Ovo još nije kraj. Nije čak ni početak kraja. Ali je možda kraj početka.Svemir je jedinstvo svih stvari. Ako postignemo to jedinstvo i poistovetimo se sa njim, onda su udovi našeg tela samo prah i blato, dok su život i smrt, kraj i početak samo smenjivanje dana i noći, koje ne može poremetiti naš unutarnji mir. Koliko ćemo se manje uzbuđivati zbog ovozemaljskog gubitka i dobitka, dobre i loše sreće!Prošlost ne postoji, mi smo početak i kraj.Zato što se početak i kraj književnosti susreću u mitu.Sve ima svoje, početak i kraj. Tame postoje da bi prizvale sjaj.