Većina ljudi sposobnija je za velika dela nego za dobročinstvo.


veina-ljudi-sposobnija-za-velika-dela-nego-za-dobroinstvo
monteskjevećinaljudisposobnijazavelikadelanegodobročinstvovećina ljudiljudi sposobnijasposobnija jeje zaza velikavelika deladela negonego zaza dobročinstvovećina ljudi sposobnijaljudi sposobnija jesposobnija je zaje za velikaza velika delavelika dela negodela nego zanego za dobročinstvovećina ljudi sposobnija jeljudi sposobnija je zasposobnija je za velikaje za velika delaza velika dela negovelika dela nego zadela nego za dobročinstvovećina ljudi sposobnija je zaljudi sposobnija je za velikasposobnija je za velika delaje za velika dela negoza velika dela nego zavelika dela nego za dobročinstvo

Većina ljudi ne želi slobodu, jer sloboda znači odgovornost. Većina ljudi se užasava od odgovornosti.Sva velika umetnička dela dosta su teško pristupačna. Ako ih neki čitalac smatra lakim, znači da nije umeo proniknuti u srce dela.Sve što bi uradio za sebe, uradi za druge. Ako bi mali čin saosećanja postao tvoja svakodnevna navika, osećao bi se jačim i oslobođenim od svojih boli i razočarenja. Ne treba očekivati korist od velikodušnih dela, ali dobra dela te mogu dovesti do iznenađujućih nagrada.Koliko je neki čovek vredan za svoju zajednicu zavisi, u prvom redu, o tome koliko su njegovi osećaji, misli i dela usmereni na unapređivanje života drugih ljudi…Sreća je velika šansa za sve.Osobina dobrog čoveka je da čini velika i dobra dela, makar pri tome rizikovao sve.