Većina ljudi ne želi slobodu, jer sloboda znači odgovornost. Većina ljudi se užasava od odgovornosti.


veina-ljudi-ne-eli-slobodu-jer-sloboda-znai-odgovornost-veina-ljudi-se-uasava-od-odgovornosti
sigmund frojdvećinaljudineželislobodujerslobodaznačiodgovornostseužasavaododgovornostivećina ljudiljudi nene želiželi slobodujer slobodasloboda značiznači odgovornostvećina ljudiljudi sese užasavaužasava odod odgovornostivećina ljudi neljudi ne želine želi slobodujer sloboda značisloboda znači odgovornostvećina ljudi seljudi se užasavase užasava odužasava od odgovornostivećina ljudi ne želiljudi ne želi slobodujer sloboda znači odgovornostvećina ljudi se užasavaljudi se užasava odse užasava od odgovornostivećina ljudi ne želi sloboduvećina ljudi se užasava odljudi se užasava od odgovornosti

Volim da slušam. Mnogo sam naučio jer sam pažljivo slušao. Većina ljudi nikada ne sluša.Većina ljudi su drugi ljudi. Njihove misli su tuđa mišljenja. Njihovi životi mimikrija.Živjeti je najrjeđa stvar na svijetu. Većina ljudi samo egzistira.Većina ljudi doživljava neuspeh zbog toga što ne sačinjavaju nove planove kojima bi zamenili mesto onih koji nisu uspeli.Većina ljudi sposobnija je za velika dela nego za dobročinstvo.Većina ljudi vraća male usluge, priznaje srednje usluge i plaća velike usluge - sa nezahvalnošću.