Uvijek idi predaleko, jer to je mjesto gdje počiva istina. - Činija Citata

Uvijek idi predaleko, jer to je mjesto gdje počiva istina.


uvijek-idi-predaleko-jer-to-mjesto-gdje-poiva-istina
alber kamiuvijekidipredalekojertomjestogdjepočivaistinauvijek idiidi predalekoje mjestomjesto gdjegdje počivapočiva istinauvijek idi predalekojer to jeje mjesto gdjemjesto gdje počivagdje počiva istinajer to je mjestoje mjesto gdje počivamjesto gdje počiva istinajer to je mjesto gdjeje mjesto gdje počiva istina

Uvijek imaj prijatelja , jer prijatelji su najboljiVelika istina je istina čiji opozit je takođe istina.Ko bi mogao odrediti granice gdje slast prelazi u bol, a gdje je bol još slast.Ako neki čovek tvrdi: ‘To je moje uverenje’, a izjava mu je dosledna istini, iz toga još ne sledi jednostran zaključak samo je ovo istina, a sve je ostalo zabluda’, jer istinu uviđaju samo mudraci, i to svaki pojedinačno, sam za sebe.Uvijek sam smatrao da je prijatelj čovjek koji i sam želi oslonac, polutina koja traži dopunu, nesiguran u sebe, pomalo smoljav, nužno dosadan, mada drag, jer izanđa, kao žena.Svako od nas uvijek proživi što i svi prije nas, i ničiji udes nije pouka, ničija muka utjeha. Ni na što se čovjek ne navikava zato što su to mnogi doživjeli prije njega. Uvijek je bilo rata, otkako svijet postoji, a ljudima je uvijek nanovo teško. Uvijek se dešavalo da je čovjeka stizala nesreća, i nikad se niko ne utješi mišlju: nisam sam, i nisam prvi ni posljednji.