Uvijek idi predaleko, jer to je mjesto gdje počiva istina.


uvijek-idi-predaleko-jer-to-mjesto-gdje-poiva-istina
alber kamiuvijekidipredalekojertomjestogdjepočivaistinauvijek idiidi predalekoje mjestomjesto gdjegdje počivapočiva istinauvijek idi predalekojer to jeje mjesto gdjemjesto gdje počivagdje počiva istinajer to je mjestoje mjesto gdje počivamjesto gdje počiva istinajer to je mjesto gdjeje mjesto gdje počiva istina

Uvijek imaj prijatelja , jer prijatelji su najboljiUvijek sam se čudio kad je ko pisao pismo tamo gdje bi se riječima izraziti mogao. Sad vidim da nisam imao pravo. Sad najbolje vidim da ima stvari, koje se ni riječima i pismom dovoljno kazati ne dadu, a zatajiti, prećutati, nikako (…) Budite mi zdravi – sam se čudim odkud sam nehotice pismo ovo poljubio.Velika istina je istina čiji opozit je takođe istina.Uvijek sam smatrao da je prijatelj čovjek koji i sam želi oslonac, polutina koja traži dopunu, nesiguran u sebe, pomalo smoljav, nužno dosadan, mada drag, jer izanđa, kao žena.Ko bi mogao odrediti granice gdje slast prelazi u bol, a gdje je bol još slast.Svakog dana ponesi kanticu zemlje na jedno mjesto i sagradit ćeš planinu.