Uvek sam voleo da glumim likove koji se ne uzdižu u realnosti.


uvek-sam-voleo-da-glumim-likove-koji-se-ne-uzdiu-u-realnosti
klint istvuduveksamvoleodaglumimlikovekojiseneuzdižurealnostiuvek samsam voleovoleo dada glumimglumim likovelikove kojikoji sese nene uzdižuuzdižu uu realnostiuvek sam voleosam voleo davoleo da glumimda glumim likoveglumim likove kojilikove koji sekoji se nese ne uzdižune uzdižu uuzdižu u realnostiuvek sam voleo dasam voleo da glumimvoleo da glumim likoveda glumim likove kojiglumim likove koji selikove koji se nekoji se ne uzdižuse ne uzdižu une uzdižu u realnostiuvek sam voleo da glumimsam voleo da glumim likovevoleo da glumim likove kojida glumim likove koji seglumim likove koji se nelikove koji se ne uzdižukoji se ne uzdižu use ne uzdižu u realnosti

Mašta me je upropastila. Uvek sam uz likove smišljao karaktere, boju glasa, male navike i omiljene pisce, i nikad se to nije poklopilo sa njihovim pravim osobinama. Uvek sam ljude zamišljao boljim nego što jesu, i tako sam nekako i prošao.Zaista nisam imao uzbudljiv život. Postoje mnoge stvari koje bih voleo da sam ih učinio, umesto što sam samo sedeo i žalio se na to da imam dosadan život. Zato dosta volim da izmišljam. Uvek ću pre pričati priče o nekome drugom.I onda će znati da je jedina koju sam ikad voleo. Da sam sve druge voleo tamnom stranom srca. Štedeći se. Učeći se kako ću najbolje voleti nju, kada je konačno nađem.Znaš prijatelju, ja sam nju voleo. Ono mislim, baš voleo. Istinski, ludo i bez razmišljanja. Bila mi je jedina. Moja tajna, ona najveća. Sa mnogima sam bio, al' sam nju nosio u srcu. Najviše mi je trebala, a eto. Baš njoj sam najviše boli nanosio. Nisam mogao da prihvatim činjenicu da volim, pa sam je terao od sebe. Stalno joj se vraćao, a ustvari bežao od nje. U jednom trenutku pokazao bih joj da mi je stalo, a u sledećem dokazao da sam đubre.Uvek sam sebe smatrao za filmadžiju koji piše stvari koje treba sam da uradi.Ne postoji ništa što donosi veće zadovoljstvo od srećnog i nasmejanog deteta. Uvek sam spreman pomoći na bilo koji način koji mogu, pa makar to bilo samo potpisivanje autobiografije. Dečiji osmeh je vredniji od sveg novca na svetu.