Uvek ima malo istine u Samo se šalim. … Malo emocija iza Šta me briga. … Tuge iza Sve je u redu. … ...


uvek-ima-malo-istine-u-samo-se-alim-malo-emocija-iza-me-briga-tuge-iza-sve-u-redu
uvekimamaloistinesamosealimmaloemocijaizaŠtamebrigatugesvereduuvek imaima malomalo istineistine uu samosamo sese šalim… malomalo emocijaemocija izaiza ŠtaŠta meme briga… tugetuge izaiza svesve jeu reduuvek ima maloima malo istinemalo istine uistine u samou samo sesamo se šalim… malo emocijamalo emocija izaemocija iza Štaiza Šta meŠta me briga… tuge izatuge iza sveiza sve jesve je uje u reduuvek ima malo istineima malo istine umalo istine u samoistine u samo seu samo se šalim… malo emocija izamalo emocija iza Štaemocija iza Šta meiza Šta me briga… tuge iza svetuge iza sve jeiza sve je usve je u reduuvek ima malo istine uima malo istine u samomalo istine u samo seistine u samo se šalim… malo emocija iza Štamalo emocija iza Šta meemocija iza Šta me briga… tuge iza sve jetuge iza sve je uiza sve je u redu

Uostalom, kažu da iza svakog velikog čoveka stoji velika žena, mada mi je to malo sumnjivo. Da je taj čova stvarno velik žena bi stajala uz njega, a ne iza.Nije me briga ako padnem, sve dok je iza mene neko ko će podići moju pušku i nastaviti pucati.Šta briga mačku??Šta miševi misle o njoj ? ! :$ :DZnam da se ovim svijetom vlada sa beskrajnom inteligencijom. Sve što nas okružuje, sve što postoji, dokazuje da postoje beskrajni zakoni iza toga. Ništa ne može poreći te činjenice. Ona je matematički tačna u svojoj preciznosti.Svi znaju da vole, jer su se rodili s tim darom. Neki to rade prirodno dobro, ali većina treba da ponovi gradivo, da se ponovo seti kako se voli, i svi – bez izuzetka – imaju potrebu da gore u vatri svojih proživljenih emocija, da ožive neke radosti i boli, uspone i padove, sve dok ne postignu onu nit vodilju koja stoji iza svakog novog susreta; da, tamo postoji jedna nit.Tudje mane imamo pred očima, a naše su iza ledja.