Uvek će biti ljudi koji će hteti da vas povrede, ali trebate nastaviti verovati, samo budite oprezni.


uvek-e-biti-ljudi-koji-e-hteti-da-vas-povrede-ali-trebate-nastaviti-verovati-samo-budite-oprezni
gabrijel garsija markesuvekćebitiljudikojihtetidavaspovredealitrebatenastavitiverovatisamobuditeoprezniuvek ćeće bitibiti ljudiljudi kojikoji ćeće htetihteti dada vasvas povredeali trebatetrebate nastavitinastaviti verovatisamo buditebudite oprezniuvek će bitiće biti ljudibiti ljudi kojiljudi koji ćekoji će htetiće hteti dahteti da vasda vas povredeali trebate nastavititrebate nastaviti verovatisamo budite oprezniuvek će biti ljudiće biti ljudi kojibiti ljudi koji ćeljudi koji će htetikoji će hteti daće hteti da vashteti da vas povredeali trebate nastaviti verovatiuvek će biti ljudi kojiće biti ljudi koji ćebiti ljudi koji će htetiljudi koji će hteti dakoji će hteti da vasće hteti da vas povrede

Vrlo često je dovoljno samo biti pored nekoga. Nije potreban dodir. Čak ni razgovor. Dovoljan je samo osećaj koji prolazi između vas dvoje. Da znate da niste sami.Na svetu postoje dve vrste ljudi; oni koji mogu biti srećni, ali to nisu i oni koji traže sreću, ali je ne nalaze.Bogatite svoj zajednički život, borite se za raznovrsnost života, budite realni i odmjereni kad određujete svoje ciljeve i želje, jaki i uporni kad ih trebate ostvarivati.Nikada od ljudi ne očekuj previše. Uvek je bolje biti iznenađen nego razočaran…Ja sam ovde, ja ne idem nigde. Bez obzira na težinu povrede – osim ako je potpuno onesposobljavajuća – biću isti igrač koji sam i oduvek bio. Pronaćiću način da to uradim. Načiniću neke prepravke, neke promene, ali ja i dalje dolazim.Uspeh učini da vas mnogo ljudi zamrzi. Volela bih da nije tako. Volela bih da je moguće uživati u uspehu bez postojanja zavisti u očima ljudi oko vas.