Čuvajte bratstvo i jedinstvo kao zenicu oka svoga.


uvajte-bratstvo-i-jedinstvo-kao-zenicu-oka-svoga
josip broz titoČuvajtebratstvojedinstvokaozenicuokasvogaČuvajte bratstvobratstvo ii jedinstvojedinstvo kaokao zenicuzenicu okaoka svogaČuvajte bratstvo ibratstvo i jedinstvoi jedinstvo kaojedinstvo kao zenicukao zenicu okazenicu oka svogaČuvajte bratstvo i jedinstvobratstvo i jedinstvo kaoi jedinstvo kao zenicujedinstvo kao zenicu okakao zenicu oka svogaČuvajte bratstvo i jedinstvo kaobratstvo i jedinstvo kao zenicui jedinstvo kao zenicu okajedinstvo kao zenicu oka svoga

Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nećemo nikom dozvoliti da nam dira ili da ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo.Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nećemo nikome dozvoliti da nas dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo.Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nečemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo.Živelo bratstvo i jedinstvo svih naših republika i pokrajina!A pred našim duhovnim očima da nam je sloga i evanđelska ljubav i da ih uzajamnim praštanjem čuvamo kao zenicu oka. Onome, pak, ko nas zlurado zapita ko je ovde ostao pobednik, a ko pobeđeni da znamo i mirno i jasno i sebi i njemu odgovoriti: Ovde su se srela braća koja su to bila i ostala.Mrzio sam svaku minutu svoga treninga, ali sam govorio: „Ne odustaj! Sada se pati, ali živi ostatak svoga života kao šampion.“